Izredna seja Sveta KS Bakovci

ZAPISNIK


Izredna seja Sveta KS Bakovci je bila dne 4. 2. 2011 ob 18.00 uri v prostorih krajevne skupnosti.
Prisotni člani: Silvo Vohar, Jožef Kuhar, Nives Cajnko, Klavdija Lukač, Franc Celec, Dominik Kovač, Silva Prosenjak.
Predsednik sveta KS Bakovci Silvo Vohar je vse navzoče pozdravil in podal dnevni red izredne seje, ki je bil soglasno sprejet.

DNEVNI RED:

1. Razprava o izgradnji rekreacijskega centra v Bakovcih

SKLEP:

Člani Sveta KS Bakovci soglasno podpiramo izgradnjo rekreacijskega centra v Bakovcih za tekoče leto 2011. Sklep je bil soglasno sprejet. Zapisnik bo izobešen na oglasni deski KS Bakovci in bo istočasno objavljen na spletni strani Krajevne skupnosti Bakovci.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri

Predsednik Sveta KS Bakovci

Silvo Vohar