Nova sestava Sveta KS Bakovci 2014 – 2018

V petek smo na svetu KS Bakovci izvolili predsednico in določili pristojnosti novim članom sveta:

pristojnost:ime in
priimek:
telefon:elektronska pošta
predsednica

Nives Cajnko041 610 412info@ks-bakovci.si
podpredsednica in tajnicaCvetka Vereš
član (infrastruktura)Janez Jablanovec
član (vzdrževanje objektov)Goran Horvat
član ( društvene ejavnosti)Edita Černjavič
članEmil Cör
članLuka Vereš

Za vse pobude in vprašanja se obrnite na člana KS, pristojnega za določeno področje.

predsednica Sveta KS Bakovci

Nives Cajnko