Plan večjih investicij za leto 2018 v KS Bakovci

Plan večjih investicij za leto 2018 v KS Bakovci:
  • preplastitev dela ulice ob Potoku
  • preplastitev Zvezne ulice
  • preplastitev dela ceste  Mali Bakovci
  • obnova vodovoda
  • preplastitev dela Ribiške ulice
  • pokritje steze za balinanje na ŠRC Bakovci