Javna obravnava podrobnega prostorskega načrta ”ZA VAŠKIM DOMOM”

Dne 14.04.2010 je bila v Bakovcih v okviru Javne razgrnitve predloga odloka podrobnega prostorskega načrta za območje ”za vaškim domom” opravljena ponovna Javna obravnava. Udeležili so se je praviloma lastniki obravnavanih parcel, vodstvo KS ter predstavniki Mestne občine z županom na čelu.
Obravnava je potekala zelo konstruktivno in v pozitivnem vzdušju. Zasledovan je bil cilj Krajevne skupnosti kot predlagatelja načrta, da se obravnavano območje prostorsko uredi v zadovoljstvo  obstoječih lastnikov zemljišč kot tudi v zadovoljstvo bodočih investitorjev.
Med sogovorniki je bila dosežena visoka stopnja soglasja in vodstvo KS je prepričano, da bo akt sprejet na naslednji seji Mestnega sveta. Največje primestno naselje v Mestni občini Murska Sobota, torej Bakovci, bo tako po dolgih letih dobilo občinski prostorski načrt, ki bo na komunalno urejenem območju postopno omogočal organizirano gradnjo individualnih stanovanjskih objektov. To pa je predpogoj za stabilen nadaljnji razvoj kraja ter za obstoj šole, vrtca, župnije itd.