Javna razgrnitev predloga odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta

V izložbi vaškega doma ob vhodu v prostore Krajevne skupnosti Bakovci  je od 30. 3. do 29. 4. 2010 predstavljena ponovna javna razgrnitev predloga Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje ”za vaškim domom” v Bakovcih. Ponovitev je bila potrebna zato, ker je po obravnavi prvega predloga v mestnem svetu na osnovi zbranih pripomb prišlo do nekaterih izboljšav načrta, vrisanih pa je tudi nekaj več objektov, kar bo ugodno vplivalo na investitorje, saj bo izračun komunalnega prispevka za posamezni objekt tako nižji. Javna obravnava bo v sredo, dne 14. 4. 2010, ob 17. uri v veliki dvorani vaškega doma.