V mestnem svetu sprejet zazidalni načrt za osrednji del naselja Bakovci

V Mestnem svetu Mestne občine Murska Sobota je bil dne 3. 6. 2010 na pobudo Sveta Krajevne skupnosti Bakovci po dve leti trajajoči proceduri sprejet Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za osrednje območje v Bakovcih, imenovano “Za vaškim domom”. Največje primestno naselje v naši občini je tako prvič v svoji zgodovini dobilo kvaliteten prostorski akt za določeno območje, ki natančno določa obliko in velikost parcel in objektov ter vso potrebno cestno  in komunalno infrastrukturo.
Potencialnim investitorjem, tako sedanjim kot bodočim lastnikom gradbenih parcel, bo po končani fazni komunalni usposobitvi območja ( od severa proti jugu ) omogočena nemotena gradnja 33 individualnih bivalnih objektov in enega poslovno stanovanjskega.
V Bakovcih je bilo v daljšem zadnjem obdobju praktično nemogoče priti do ustrezne komunalno urejene zazidalne parcele. Redke gradnje na osnovi zastarelega Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih so imele nešteto težav, od onemogočene gradnje na svoji lastnini zaradi prostorsko neusklajenih parcel, onemogočenega dostopa na svojo parcelo, do težav z navezavo na obstoječo krajevno infrastrukturo itd. Naselje je tudi zaradi tega izgubilo veliko svojega človeškega potenciala, saj so si številni mladi domačini in mlade družine bile prisiljene najti svoje bivalno zatočišče v okoliških krajih, zelo redko pa se je kakšna priselila.
S tem prostorskim aktom se bodo razmere zanesljivo pričele spreminjati in naselje Bakovci se bo pričelo hitreje regenerirati.
Ko bo to osrednje krajevno območje pozidano, bodo v pristojnih ministrstvih obravnavane tudi pobude za pozidavo ostalih aktualnih območij znotraj krajevnega oboda, ki jih je sedanji Svet KS Bakovci preko matične občine k njim poslal leta 2007.