PILOTNI PROJEKT “RUMENA VREČA”

V ponedeljek, dne 19. 7. 2010 je podjetje Saubermacher & Komunala v sklopu poskusnega pilotnega projekta zbiranja odpadnih embalažnih materialov po sistemu ”Rumena vreča” v Mestni občini Murska Sobota pričelo s prvim pobiranjem. Najprej je bilo na vrsti največje primestno naselje Bakovci. Na zadovoljstvo prisotnih predstavnikov Mestne občine, Krajevne skupnosti in podjetja ter novinarjev so bile vreče pri večini hiš primerno nastavljene za odvoz in napolnjene z dovoljeno embalažo, kar je pohvalno. Gospodinjstva v Bakovcih so očitno projekt vzela resno in v njem želijo sodelovati. Bilo je sicer tudi nekaj primerov, kjer iz embalaže ni bil iztisnjen zrak in kjer pločevinke niso bile poteptane, vendar upamo, da bo pri naslednjem pobiranju že boljše. Ker se odvoz odpadkov plačuje po volumnu in ne po teži, bi bilo modro, da plačniki embalažo stiskamo.
Prvi vtisi obravnavanega projekta so torej pozitivni. V tem mesecu, odkar so bile po gospodinjstvih razdeljene vreče za embalažo, je malo boljše stanje tudi na javnih zbirnih mestih. Ne bo pa odveč, če tudi ob tej priliki poudarimo, da se na javna zbirna mesta lahko odlagajo le steklo, papir oz. karton in kovina, in da odpadkov tja ne smejo voziti obrtniki, podjetniki in kmetovalci. Le ti morajo imeti na vidnem mestu pred delavnico, podjetjem ali profesionalno kmetijo   postavljene primerne zabojnike, ki ustrezajo registrirani dejavnosti