Obnova odseka glavne ulice v naselju

V mesecu juliju je naše naselje postalo bogatejše za še eno obnovljeno ulico oz. njen del. Gre za 365 m dolg odsek Partizanske ulice od tretjega mostu do križišča z Ribiško in ulico Ob Muri. V sklopu obnove so se na določenih točkah uredile tudi težave z meteorno vodo, za potrebe novega zazidalnega območja pa so se izvedli vsi potrebni komunalni priključki. Na odseku bo preventivno postavljen tudi merilni semafor hitrosti z željo, da obnovljeno vozišče ne bo postalo dirkališče. Prostor ob plinski postaji in prečrpališču, ki so ga občasno uporabljali  izvajalci raznih obnov v naselju, bo zasajen s travo in drevesi ter urejen kot park.

V Vrtni in Kroški ulici se trenutno obnavlja vodovodno omrežje. V septembru, takoj po končani največji krajevni prireditvi, Svetovnem pokalu v dvojnem ultra triatlonu Murska Sobota-Bakovci 2010, pa bo v obeh obnovljeno tudi cestišče in izgrajena meteorna kanalizacija