Obnova vodovoda in preplastitev cest v letu 2010

V mesecu septembru se je v Bakovcih zaključila tretja faza obnove sekundarnega vodovodnega omrežja. Letos so bile na vrsti Vrtna ulica, južni del Ribiške z izvodom na ŠRC (pod vodotokom Stara Mura), večji del Kroške ulice in določeni posegi v Zvezni ulici ter ulici Ob potoku. Ostala je še zadnja, četrta faza (cca 20 %), ki bo realizirana v letu 2011.
V prvih dneh meseca oktobra je v Vrtni ulici zaključena tudi preplastitev ceste in meteorna odvodnja, v severozahodnem delu Kroške ulice pa obnova ceste s preplastitvijo in prav tako meteorna odvodnja. Od vseh 17 ulic so za preplastitev in delno obnovo ostale še naslednje ulice: Ribiška, Ob potoku, Mlinska in Mali Bakovci ter manjši del Partizanske, del Zvezne, del ulice Ob Muri in kakšen manjši krak. Navedene ulice bodo realizirane v naslednjem mandatu in so med drugim vezane na zadnjo fazo obnove vodovoda.
Zelo ambiciozno zastavljeni plan obnove infrastrukture KS 2006-2010 je tako realiziran 100% in smiselno (najprej v zemlji, na koncu na površini). Bakovci so na to lahko ponosni.