”Večer pesmi in plesa”

V petek, dne 8. 10. 2010 zvečer je Pomurska pokrajinska zveza društev upokojencev v sodelovanju z Društvom upokojencev, Osnovno šolo in Krajevno skupnostjo Bakovci v veliki dvorani Vaškega doma organizirala ”Večer pesmi in plesa”. Prireditev je bila dobro obiskana, v programu pa je sodelovalo preko 130 nastopajočih iz Pomurja ter gostje iz Mirne na Dolenjskem. Potekala je pod geslom ”Bodimo ponosni na nas”, njeno poslanstvo pa je ohranitev ljudske pesmi in plesa oz. ohranitev tovrstne kulturne dediščine. Po končanem programu so zadovoljni obiskovalci odšli na svoje domove, nastopajočim pa so bili najprej v avli šole predstavljeni Bakovci, zanimiv in prijeten dogodek pa se je zaključil z družabnim srečanjem v Vaškem domu.